MOS

Milieuvriendelijk verkeer

Samen op de fiets, samen te voet, samen in de auto….minder parkeerdruk, minder lawaaihinder, minder energieverspilling, minder uitlaatgassen…

Dat is goed voor het milieu!

 

Elk jaar organiseren we een autloluwe dag. De ouders en kleuters worden gestimuleerd om te voet of met de fiets naar school te komen. We proberen er ook steeds een gezellige dag van te maken. Iedereen krijgt iets om te drinken en te eten en de ouders krijgen tijd om bij te praten.

 

Als we op uitstap gaan proberen we dit zo dicht mogelijk bij de school te houden. Lukt dit niet, dan gaan we eerst na of we ter plaatse geraken met de trein ipv met de bus.

Energie op school

“Hij kan niet stilzitten want hij heeft te veel energie”

“We betalen ons blauw aan energie”

“Groene energie, wat is dat eigenlijk?”

“Neem een koek mee, een beetje energie voor onderweg!”

 

Energie, we hebben het er dagelijks over.Het is overal te vinden onder allerlei vormen.En toch, energie is voor kinderen niet zo’n eenvoudig thema.

 

Op elk moment kunnen beschikken over een auto, het licht laten aanspringen met een druk op de knop, een warme badkamer als je opstaat. Energie betekent comfort.Omgekeerd geldt ook: comfort betekent energie verbruiken, veel energie.Energie verbruiken is niet zonder gevolgen.Brandstoffen en elektriciteit vervuilen de lucht en er zijn kostbare natuurlijke energiebronnen voor nodig.Een dorre, troosteloze toekomst wordt ons voorgespiegeld als we ons energieverbruik niet aanpassen. Maar die boodschap is niet nieuw en we horen ze soms tot vervelens toe.

 

Onze school gaat ervan uit dat een positieve boodschap kinderen en ouders eerder zal aanzetten tot actie.

 

De volgende thema’s kwamen al in de klas aan bod:

 

Zonne-energie

Windenergie

Waterkracht

Eigen lichaamskracht (energie)

Samenwerking met landelijke gilde Opdorp

Sinds enkele jaren werken we heel nauw samen met de landelijke gilde van Opdorp. De opbouw van het project "biologisch tuinieren" werd door hun steun gerealiseerd. Samen tuinieren met kleuters en juffen, aangepast materiaal aankopen, zaaien en planten, snoeien en oogsten....

Thumbnail image

 Door deze realisatie en samenwerking hebben wij een prachtige prijs gewonnen bij CERA !

Een mooi bedrag waar we twee uitkijktorens mee aankochten!

De natuur observeren vanuit een uitkijktoren brengt kinderen via een originele invalshoek in contact met de natuur. Het concept vertrekt vanuit de filosofie dat kinderen van nature leer- en nieuwsgierig zijn.

Vanuit de uitkijktorens kunnen de kleuters de vogels en het landschap bekijken en bespreken.

Deze uitkijktorens bieden uitzicht op het natuurgebied “diepmere”.

 

thumbnail

Thumbnail  image

 

Afvalpreventie

Wij proberen met onze school kinderen aan te zetten tot
vermindering van de afvalproductie en een betere sortering
door te voeren.

- boterhammen in een brooddoos
- geen tetrabrikjes
- “afvalvrije” tussendoortjes (wij bannen onnodig verpakkingsmateriaal)
- “papier afval” verminderen
- “milieuvriendelijk” poetsen
- afvalvrije feesten
- kippen verwerken onze restjes
- compostvat op school
- afval wordt gescheiden ingezameld.

Thumbnail image

Natuur op school

Iedereen heeft wel mooie herinneringen aan jeugbelevenissen in een groene omgeving. "Natuur" raakt ons allen.

Daarom is natuurzorg op school voor kleuters een gegarandeerde voltreffer. 

Het is ook een tastbaar thema, wat voor jonge kinderen toch een eerste vereiste is. 

 

Omschrijving van ons project: “biologisch tuinieren met kinderen”

Een aantal jaar geleden werden de speeltoestellen op de speelplaats afgekeurd wegens “niet meer veilig” en een harde ondergrond.

Er werd gedroomd en gepland….

Uit financiële overweging werd gekozen voor een grasplein met een klein speeltoestel. Kleuters kregen hun eigen inbreng en kozen voor “groen”: zand, gras, een boom om onder te schuilen tegen de zon, kippen en konijntjes. Rekening houdend met hun dromen werd een deel van de speelplaats een “groene zone”.

Een klein stukje van de tuin werd een moestuin. Kinderen konden af en toe in de moestuin werken. Een zaadje groeide uit tot een zonnebloem of een pompoen, een klein plantje werd een grote plant. Er werden frietjes gebakken met een aardappel uit de eigen moestuin.

We kregen positieve reacties van ouders en grootouders en stilaan groeide dit project.

De landelijke gilde van ons dorp ging meewerken.

In het voorjaar 2008 werd een braakliggend stukje natuur op wandelafstand van de school een nieuwe droom. Er werd een nieuwe speelruimte gecreëerd midden in de natuur.

De moestuin in de school werd trouwens te klein.

We gingen met man en macht (ouders, grootouders, leerkrachten, landelijke gilde) aan het werk:

Puin ruimen, omploegen, afbakenen, in percelen trekken, een stalletje gebruiksklaar maken, werkmateriaal aankopen, kippenhok aanleggen, snoeien enz…

Ook alle kleuters moesten aan het werk: met laarzen en aangepast kledij stapten kleuters en juffen wekelijks naar de moestuin. In de open-lucht-onthaalhoek kwamen kleuters samen.

De kleuters zaten op boomstammetjes en luisterden naar de juf. Kleuters zijn vertrouwd met hoekenwerk dus werd deze methode hier ook toegepast. De kleuters werden verdeeld a.d.h.v. gekleurde sjaaltjes. De tuin werd verdeeld in een ontdektuin, dierentuin, moestuin, boomgaard, bloementuin … (al deze stukjes noemden we eilandjes)

Elk eiland kon “bewoond” worden door een 5-tal kleuters samen met een kapitein. Ze herkenden elkaar aan de sjaaltjes van dezelfde kleur.. De kapitein moest ook de grote vlag van dezelfde kleur als de sjaaltjes op zijn eiland planten en hijsen. En zo was het voor de juf gemakkelijk om een overzicht te behouden

De kapitein probeerde de kleine probleempjes zelf op te lossen. In nood was er de juf, een mama of een opa in de buurt.

Het loonde de moeite want op het einde van het schooljaar 2007-2008 werd de moestuin officieel geopend.

Een jaartje later hebben we er een echt "milieu-klasje" neergeplant.

 

Een succesverhaal !

Thumbnail image

 

2. Doelstelling

Deze tuin biedt voor kinderen heel wat mogelijkheden:

Verschillende ontwikkelingsaspecten komen aan bod. Als we er onze leerplannen op nalezen doen we op deze manier heel wat inspanningen om kleuters aan te zetten om te groeien en te leren.

- Mens en natuur

Kinderen hebben spontaan belangstelling voor hun omgeving. Hun blik is door hun aangeboren nieuwsgierigheid van nature op de wereld gericht. Deze tuin is de plaats bij uitstek om op ontdekking te gaan en de natuur te ontdekken; kleine kriebeldiertjes, vogels, kuikens en kippen, bloesems in de lente, fruit in de herfst, wortels in de grond, vruchten om te plukken… We hopen dat we kinderen er toe aanzetten om op een zeer bewuste manier om te springen met de natuur.

 

Thumbnail image

- Mens en techniek

Techniek is het bedenken, maken, hanteren, verbeteren (herstellen) van werktuigen om onze mogelijkheden te vergroten of onze beperkingen op te heffen.

Als een kleuter voelt dat met een stok een putje maken in de grond veel handiger is dan met de handen ontwikkelen we bij kleuters het technisch bewustzijn. Reiken we hen een schop aan gaan we nog een stapje verder.

Thumbnail image

- Emotionele ontwikkeling

Positieve ingesteldheid dragen we hoog in ons vaandel. Om ontwikkeling mogelijk te maken is het noodzakelijk dat een kleuter een positief gevoel heeft van zichzelf. De ervaring leert ons dat kinderen in een groene omgeving tot rust komen. Vele kinderen worden in deze tijd overprikkeld door beelden (computer, tv) en heel wat lawaai (verkeer).

In de natuur ervaren kinderen een sfeer van geborgenheid. Initiatief nemen en plannen geeft kinderen een sterk gevoel van eigenwaarde.

Thumbnail image

- Sociale ontwikkeling

Door in kleine groepen te werken leren kinderen “samen” te werken. Elk kan al eens de kapitein zijn van een groepje, elk kan al eens de kapitein moeten volgen met een welbepaald doel voor ogen. Kleuters leren op deze manier “anderen” kennen en ervaren dat iedereen “uniek” is.

Thumbnail image

- Morele ontwikkeling

Planten en zaadjes verzorgen, behoedzaam te werk gaan bij het onkruid wieden, kleine kriebeldiertjes met respect bekijken en behandelen, kunnen genieten van het oogsten …. doet kinderen ervaren wat zinvol, mooi en goed is. Dit moet en zal kinderen aanzetten op een zeer bewuste manier om te springen met het milieu.

Terwijl de kinderen in de tuin werken en spelen is er altijd oog voor de veiligheid. Kleuters moeten zich aan regels en afspraken houden om die veiligheid te garanderen.

Thumbnail image

- Gezondheidsbeleid

In samenwerking met de landelijke gilde kiezen we heel bewust voor “biologisch” tuinieren. Via de kinderen krijgen ouders en grootouders deze informatie mee. Het kan ook zonder al die chemische producten!

Zijn wij aan onze kinderen niet verplicht om hierover na te denken en actie te ondernemen?

Als kleuterschool geven wij een aanzet.

In dit kader wordt in het schooljaar 2008-2009 een lessenreeks “biologisch tuinieren” georganiseerd voor leerkrachten, ouders, grootouders…

 In de tuin leren kinderen nauwkeurig waarnemen met al hun zintuigen: de geur van bloeiende tomaten, de smaak van lekkere zoete rode aardbeien, het gezoem van bijen, het getjilp van kuikens, de geur van vers gemaaid gras, het gevoel van een worm op je hand, wroeten in de aarde… dit is echt genieten!

Thumbnail image

- Motorische ontwikkeling

Klimmen en klauteren in de bomen, fruit plukken, harken en spitten, onkruid wieden, spelen op het gras…

Kleuters oefenen uithouding, lenigheid, kracht, snelheid en spierspanning

.Thumbnail image

Het recept voor een mos-school

Thumbnail imageHet recept voor een MOS-school

 

Voorverwarm je oven op 180° en stop je directie er in

Op die manier hebben we iedereen warm gemaakt om met onze school in te stappen in het MOS-project. De ondertekening van de milieubeleidsverklaring door juf Griet was de eerste "officiële" stap. Onze school ging het engagement aan om MOS vorm te geven in de school. (schooljaar 2003-2004)

 

Benodigde ingrediënten

Groene juffen, een grote groep enthousiaste kleuters, gemotiveerd personeel, een toffe bende milieubewuste ouders....

Voeg al deze ingrediënten samen en je hebt een milieuwerkgroep. Deze groep heeft als doel de school milieuvriendelijker en milieubewuster te maken. Door acties met de hele school draagt iedereen zijn steentje bij.

 

Welk sausje doe je erbovenop

MOS werkt rond vijf verschillende thema's: afvalpreventie, energie, natuur op school, verkeer en water.

 

Maar hoe maak je de saus?

Elk schooljaar kiest de mos-groep één van de vijf thema's.

Elk schooljaar kiezen we dus een ander sausje.

In onze school zijn volgende thema's al aan bod gekomen: natuur op school, afvalpreventie, water, energie en verkeer

 

Welke saus maken we dit schooljaar? 

De mosgroep heeft gekozen om het thema "MOS in het bos" uit te werken.

 

Was het lekker?

Terwijl we onze school tot MOS-school maken, staan we geregeld stil om te evalueren en kijken we naar wat we al bereikt hebben.

 

Dan val je in de prijzen!

Onze school heeft op haar eigen manier gestalte gegeven aan MOS en door een creatieve manier vooruigang gemaakt op vlak van milieuzorg. Dit werd beloond door 3 moslogo''''s die aan de schoolpoort hangen. De bekroning op het werk was de uitreiking van de groene vlag. De groene vlag wordt toegekend voor twee schooljaren aan scholen die het derde logo hebben behaald en kunnen bewijzen dat het milieuzorgproces op gang blijft.

© Kleuterschool Opdorp   |   Algemene voorwaarden   |   Kalender   |   Contact   |   Privacyverklaring